Η Ποιοτική Μαστογραφία

//Η Ποιοτική Μαστογραφία

Προκειμένου να πραγματοποιούνται  καλής ποιότητας μαστογραφίες, ο Ακτινολόγος πρέπει να είναι εξειδικευμένος  ως Ακτινολόγος του μαστού και το μηχάνημα του μαστογράφου κατάλληλο.

Αυτό σημαίνει ότι ο μεν Ακτινολόγος είναι διαπιστευμένος ως Ειδικός Ακτινολόγος, που έχει γνώση και επάρκεια στο θέμα των Κατευθυντηρίων  Οδηγιών για τη Διασφάλιση της ποιότητας στη μαστογραφία  και στα Προγράμματα Πληθυσμιακού ελέγχου  των γυναικών για καρκίνο του μαστού με μαστογραφία και ο μαστογράφος  κατάλληλος  για τη συγκεκριμένου τύπου μαστογραφία που ζητά ο Μαστολόγος  ή/και ο Ακτινολόγος για   να πραγματοποιηθεί.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που διασφαλίζουν  την ποιότητα στη μαστογραφία  εκτός από την εξειδίκευση του Ακτινολόγου περιλαμβάνουν :

α)  γνώσεις στις αρχές της  φυσικής  για την εκτέλεση της  μαστογραφίας,

β)  τον ποιοτικό έλεγχο της  μαστογραφίας,  ο οποίος  επιβεβαιώνεται  από την εικόνα της μαστογραφίας  την οποία  παράγει ο υπεύθυνος Ακτινολόγος .

γ)  τη  σωστή  διαδικασία της υψηλής ποιότητας μαστογραφίας, η οποία  βασίζεται σε μία αλυσίδα διεργασιών για να προκύψει το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Αν ένας κρίκος της αλυσίδας σπάσει, τότε χαλάει και η ποιότητα της μαστογραφίας.

δ) η γνώση του  Ακτινολόγου ο οποίος   θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη μαστογραφική   εικόνα  του φυσιολογικού  μαζικού αδένα  και τις παραλλαγές του. Ιδιαίτερα θα πρέπει να γνωρίζει αυτές των οποίων  η ακτινολογική τους  εικόνα θα  μπορεί να προσομοιάζει με κακοήθεια.

ε) θα πρέπει επίσης να γνωρίζει τη συσχέτιση μεταξύ ακτινολογικών εικόνων  και παθολογοανατομικών ευρημάτων τόσο για τις καλοήθεις όσο και για τις κακοήθεις βλάβες του μαστού.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις εικόνες  που υποδύονται κακοήθεια. Οι εικόνες αυτές μπορούν να είναι :

  • ασβεστώσεις,
  • παρεγχυματική παραμόρφωση και
  • ασύμμετρη πυκνότητα.

Στις  περιπτώσεις  με   εκτεταμένο ενδοπορικό παράγοντα,  που  επιδρά στη διαχείριση και την χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης του μαστού.

Το μήνυμα που θα πρέπει να κρατηθεί είναι :

Η ποιότητα της μαστογραφίας είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να μην χάνονται καρκίνοι στις γυναίκες που υποβάλλονται σε μαστογραφία αφ’ ενός  και η αποφυγή της Δικαστικής ταλαιπωρίας των Ιατρών αφετέρου .

By | 2018-11-12T20:26:32+00:00 12 Νοέ 2018|Άρθρα|