Συμπαγείς Όγκοι Μαστού

//Συμπαγείς Όγκοι Μαστού

Ινοαδένωμα

Το ινοαδένωμα είναι το τρίτο σε συχνότητα νεόπλασμα του μαστού μετά την κυστική νόσο και τον καρκίνο του μαστού. Είναι όμως ο πιο συχνός όγκος για την ηλικία κάτω των 25 χρόνων και είναι καλοήθης όγκος της νεαρής ηλικίας. Σπανιότερα μπορεί να διαπιστωθεί σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι προϋπήρχε και διέφυγε της προσοχής.

Κλινικά εμφανίζεται ως ογκίδιο ομαλό, κινητό, ανώδυνο, καλά αφοριζόμενο από τους πέριξ ιστούς, σκληρό και ασυμπίεστο. Μπορεί να είναι μονήρες ή πολλαπλό και να εντοπίζεται στον ένα και ή και στους δύο μαστούς. Συχνά παρουσιάζει τάση αύξησης του μεγέθους του και αρκετές φορές κυκλική αυξομείωση, γεγονός με το οποίο αποδεικνύεται η ορμοεξάρτησή του. Κάποια ινοαδενώματα μπορεί να παλινδρομήσουν με την πάροδο της ηλικίας, ενώ άλλα μπορεί να μεγαλώσουν, σπάνια ξεπερνώντας το μέγεθος των 3cm. Στην περίοδο όμως της εγκυμοσύνης μπορεί να γίνουν μεγαλύτερου μεγέθους. Παλαιότερα θεωρείτο ασυνήθης  η συνύπαρξη καρκίνου μαστού και ινοαδενώματος. Την τελευταία όμως 20ετία η συχνότητα αυτής της συνύπαρξης συνεχώς αυξάνει.

Με την πάροδο του χρόνου, το ινοαδένωμα μπορεί να ασβεστιοποιηθεί και να δώσει τις χαρακτηριστικές κοραλλιοειδείς ή δίκην ‘’pop-corn’’ ασβεστώσεις.

Η διάγνωση θα τεθεί με τον συνδυασμό της κλινικής εξέτασης, του υπερηχογραφήματος, της παρακέντησης και κυτταρολογικής εξέτασης στις νεαρές γυναίκες, ενώ στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας θα προστεθεί επιπλέον και η μαστογραφία.  Στη μαστογραφία απεικονίζεται ως απλά περιγεγραμμένη σκίαση, στρογγυλή ή ωοειδής, ενίοτε  και λοβωτή. Εάν το ινοαδένωμα νεκρωθεί  το αποτέλεσμα είναι η παρουσία αδρών αποτιτανώσεων στη μαστογραφία.

Νεοεμφανιζόμενες οζώδεις σκιάσεις με μαστογραφικούς χαρακτήρες καλοήθους εξεργασίας, συμβατές με ινοαδενώματα, σε γυναίκες άνω των 35 ετών, πρέπει να ελέγχονται λεπτομερώς με τη σκέψη πιθανής παρουσίας καρκινώματος και να μην εκλαμβάνονται εκ των προτέρων ως ινοαδενώματα.

Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που λαμβάνουν ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (HRT) μπορεί να μεγαλώσουν προϋπάρχοντα ινοαδενώματα ή να εμφανιστούν νέα. Τα ινοαδενώματα που μεγάλωσαν με την ορμονοθεραπεία οφείλουν να μικρύνουν σε μέγεθος ή να εξαφανιστούν εάν διακοπεί η θεραπεία υποκατάστασης.. Επειδή όμως οι γυναίκες της ηλικίας αυτής έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για κακοήθεια και δεν θα πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος, αναμένοντας τα αποτελέσματα από τη διακοπή της ορμονοθεραπείας,  είναι φρονιμότερο οι γυναίκες να οδηγούνται σε πλήρη  διερεύνηση ευθύς εξ αρχής.  Εάν η επιλογή της ασθενούς με την δική της ευθύνη,  είναι η αναμονή και επανεκτίμηση του μεγέθους, τότε η μη μείωση του μεγέθους τους αποτελεί ένδειξη κακοήθειας και χρειάζεται άμεση χειρουργική διερεύνηση.

H χειρουργική εξαίρεση έχει σκοπό την εξασφάλιση της ιστολογικής επιβεβαίωσης της καλοήθους υφής του ογκιδίου, δεδομένου ότι μικροί καρκίνοι μπορούν να λάβουν στρογγυλό ή ωοειδές σχήμα που προσομοιάζει μ΄αυτό του ινοαδενώματος. Η συντηρητική, μη χειρουργική τακτική, θα πρέπει να εφαρμόζεται στις πολύ νέες γυναίκες, όπου η πιθανότητα καρκίνου του μαστού είναι σχεδόν μηδενική. Η χειρουργική εξαίρεση πραγματοποιείται με τομή ανάλογα με την εντόπιση του ογκιδίου και για την εκπυρήνηση του όγκου.

Γιγάντιο ινοαδένωμα

Ορίζεται ως το ινοαδένωμα που ξεπερνά σε διάμετρο τα 6 εκ.  Είναι πάντα καλοήθης  και πιο συχνά εμφανίζεται σε έφηβες.

Φυλλοειδής όγκος

Είναι ένας σπάνιος όγκος που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία με μέση ηλικία εμφάνισης τα 40 χρόνια.  Σπάνια παρουσιάζει κακοήθεια. Παρουσιάζει ταχεία αύξηση του μεγέθους του, την οποία συχνά δεν μπορεί να ακολουθήσει το υπερκείμενο δέρμα οπότε μπορεί και να νεκρωθεί. Συνήθως το δέρμα εμφανίζεται  λεπτό, τεταμένο, λείο και στιλπνό.

Κλινικά εκτός από το μέγεθος και την ταχεία αύξηση του μεγέθους του,  δεν υπάρχει άλλο διακριτικό σημείο. Ο όγκος δεν συμφύεται με τους υπερκείμενους ή υποκείμενους ιστούς και τα υπερηχογραφικά και μαστογραφικά ευρήματα είναι όμοια με αυτά του ινοαδενώματος.  Η διάγνωση τίθεται από την ιστολογική εξέταση, κατά την οποία ταξινομείται σε 4 Στάδια. Το Στάδιο 1 αφορά τελείως καλοήθη κατάσταση, το Στάδιο 4 σαρκωματώδη εξαλλαγή και τα άλλα δύο Στάδια ενδιάμεσες καταστάσεις. O κίνδυνος του φυλλοειδούς κυστεοσαρκώματος είναι η τοπική υποτροπή και η σαρκωματώδους τύπου αιματογενής διασπορά στους πνεύμονες, στα οστά και στα μαλακά μόρια. Η θεραπευτική του αντιμετώπιση είναι χειρουργική και συνιστάται  να γίνεται με υγιή όρια ασφαλείας, τα οποία θα αποτρέψουν την τοπική υποτροπή. Αν δεν εξαιρεθεί πλήρως, ο όγκος μπορεί να υποτροπιάσει. Η κακοήθεια στην ιστολογική εξέταση τεκμηριώνεται από την αύξηση του αριθμού των μιτώσεων, τον πλειομορφισμό του στρώματος και τα διηθητικά όρια. Περίπου 27% των φυλλοειδών όγκων έχουν αυτά τα κακοήθη χαρακτηριστικά αλλά μόνον το 12% μεθίστανται, συνήθως στους πνεύμονες και τα οστά.

Λίπωμα

Το λίπωμα είναι καλόηθες ογκίδιο του μαστού,  λιπώδους συστάσεως που περιβάλλεται από λεπτή ινώδη κάψα, με μικρή συχνότητα εμφάνισης. Είναι συχνό εύρημα σε ηλικιωμένες γυναίκες. Κλινικά είναι ανώδυνο, μαλθακό, πολύλοβο, κινητό, καλά αφοριζόμενο και συνήθως μονήρες.  Εντοπίζεται στον υποδόριο χώρο, ποικίλλει σε μέγεθος και δεν παρουσιάζει σύμφυση με το υπερκείμενο δέρμα. Στη μαστογραφία εμφανίζεται ως ακτινοδιαυγαστική περιγεγραμμένη ωοειδής αλλοίωση. Ομοίως στο υπερηχογράφημα μπορεί να διαπιστωθεί δομή με ομαλό περίγραμμα ωοειδής, συχνά ισοηχογόνος με τον περιβάλλοντα λιπώση ιστό και ενίοτε υποηχογόνος ή υπερηχογόνος. Με την παρακέντηση αναρροφώνται λιπώδη κύτταρα. Θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική του εξαίρεση, ιδίως όταν παρουσιάζει αισθητική παραμόρφωση.

Αδενολίπωμα

Το αδενολίπωμα είναι ένας καλοήθης μεικτός όγκος που αποτελείται από επιθηλιακά και λιπώδη στοιχεία τα οποία αυξάνονται παράλληλα. Κλινικά εμφανίζει τα ίδια κλινικά ευρήματα με το λίπωμα, παρουσιάζει όμως λιγότερο μαλθακή σύσταση, πράγμα που οφείλεται στην παρουσία του συνδετικού στοιχείου.

Στη μαστογραφία απεικονίζεται ως μία περιγεγραμμένη μάζα με σαφή και ομαλά όρια που περιβάλλεται από κάψα. Στο εσωτερικό της υπάρχουν μικτά ινώδη, αδενικά και λιπώδη στοιχεία. Η εικόνα είναι παθογνωμονική για τη διάγνωση της συγκεκριμένης αλλοίωσης.

Αιμαγγείωμα

Αποτελεί σπάνιο καλοήθη όγκο του μαστού. Μαστογραφικά εμφανίζεται ως ομοιγενής περιγεγραμμένη μάζα χωρίς αποτιτανώσεις και η μαστογραφική της διαφορική διάγνωση από ινοαδένωμα και την κύστη  είναι αδύνατη τις περισσότερες φορές. Η διαγνωστική παρακέντηση (FNA) αναρροφά αιματηρό υγρό, εύρημα που μπορεί να παρατηρηθεί και σε αιματηρές κύστεις και καρκίνους με νεκρωτικά στοιχεία και καθοδηγεί στη διενέργεια χειρουργικής  αφαίρεσης και ιστολογικής εξέτασης για να θέτει την οριστική διάγνωση.

By | 2018-07-04T19:53:37+00:00 4 Ιούλ 2018|Άρθρα|