Έκκριμα της θηλής του μαστού, Χειρουργός Μαστού, Λυδία Ιωαννίδου Μουζάκα

Έκκριμα της θηλής του μαστού μπορεί να είναι από τον ένα μαστό, ή και από τους δύο μαστος, από εναν πόρο ή από πολλούς πόρους και από τους δύο μαστούς.

Εκκριμα από τους δύο μαστούς και από πολλούς πόρους, γαλακτώδες ή πρασινωπό, το πιθανότερο είναι να έχει σχέση με ορμονική διαταραχή όπως υπερπρολακτιναιμία, ή με ινοκυστική μαστοπάθεια.

Εάν το έκκριμα είναι από ένα μόνον πόρο και από ένα μόνον μαστό, είναι ορώδες, οροαιματηρό ή αιματηρό, τότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, διότι μπορεί κάλλιστα να υποκρύπτεται μία κακοήθεια.
Ακόμη και το θήλωμα του πόρου, που είναι καλοήθης πάθηση μπορεί να μας δώσει έκκριμα ορώδες ή αιματηρό.

Η διάγνωση τίθεται με την κυτταρολογική εξέταση του εκκρίματος,, την γαλακτογραφία και την ιστολογική εξέταση μετά την χειρουργική εξαίρεση του πάσχοντος πόρου, αφού σκιαγραφηθεί και εντοπισθεί ο συγκεκριμένος πόρος με κυανού του μεθυλαινιου.