Η επιλογή της Χειρουργικής Επέμβασης στον καρκίνο του μαστού πρέπει να είναι ογκολογικά και αισθητικά αποδεκτή.

Η χειρουργική επέμβαση του καρκίνου του μαστού δεν είναι “Οne size” επέμβαση δηλαδή δεν είναι η ίδια επεμβαση για όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να είναι απόλυτα εξατομικευμένη.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση καρκίνου του μαστού είναι:

α) Ριζική, στην οποία αφαιρείται ο μαστός, όπως:

 • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή (αφαιρείται ο μαστός και οι λεμφαδένες της μασχάλης)
 •  Απλή μαστεκτομή και λεμφαδένας φρουρός

β) Συντηρητική, όπου δεν αφαιρείται ο μαστός, αλλά μονον τμήμα του

 • Τμηματεκτομή
 • Ογκεκτομή
 • Ογκοπλαστική
 • Λεμφαδενας φρουρός
 •  Λεμφαδενικός καθαρισμός

Η επιλογή του είδους της χειρουργικής επεμβάσεως θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα:

 • Διάφορα επιστημονικά κριτήρια,
 • Διάφορα κοινωνικά κριτήρια (ιδιαίτεραστην Ελλάδα για γυναίκες από απομακρυσμένες περιοχές όπως νησιά
  και ορεινές περιοχές)
 • Σύμφωνα με την επιθυμία της ασθενούς
 • Ασθενείς από απομεμακρισμένες περιοχές εάν θα κάνουν συντηρητική χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να μείνουν σε μεγάλη πόλη της Ελλάδας για ένα τρίμηνο για το χειρουργείο, την ανάρρωση και την ακτινοθεραπεία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

χειρουργος μαστου αθηνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ Δρ ΛΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ:

• ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Χειρουργός-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος
• Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., στην της ECIBC (European
Commission Initiative on Breast Cancer) για τον καρκίνο του μαστού και
τα Κέντρα Μαστού (2014 έως σήμερα)

• Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική εκπαί-
δευση στον καρκίνο του μαστού (2015 έως σήμερα)

• Χρημάτισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Μαστο-
λογίας (Senologic International Society – SIS) ως Ειδικός και Γενικός

Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος και από το 2018 έως σήμερα είναι
μέλος του Δ.Σ.
• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994 έως σήμερα)

• Ιδρυτής και Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αι-
γίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009 έως σήμερα)
• Πραγματογνώμων στα Ελληνικά Δικαστήρια σε θέματα της Ειδικότητας
της (2015-σήμερα)
• Πρόεδρος του 21st SIS World Congress on Breast Cancer and Breast

Health Care που θα λάβει χώρα στη Ρόδο 3-6 Μαΐου του 2023, στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Ρόδος Παλλάς

• Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του Αγγλόφωνου Ιατρικού Περιοδι-
κού Mastologia (2015-2018)