Η Μαγνητική Μαστογραφία (MRI) είναι συμπληρωματική εξέταση για τον πλήρη έλεγχο των μαστών, ιδιαίτερα όταν οι μαστοί είναι πυκνοί και ενδεχομένως να μην αναδεικνύεται μία ανωμαλία του μαστού στην ψηφιακή μαστογραφία ή ακόμη και στην ψηφιακή τομοσύνθεση καμιά φορά. Η MRI δίνει πληροφορία από άλλη πηγή, λόγω θερμής δράσης της περιοχής της ανωμαλίας.

Η ΜRI έπεται της Κλινικής εξέτασης, της ψηφιακής μαστογραφίας και των υπερήχων του μαστού. Η ασθενής δεν δέχεται ακτινοβολία.

Η καλύτερη στιγμή για να διενεργηθεί η MRI, στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας -για να έχει και καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια-, είναι η δεύτερη εβδομάδα του κύκλου.
MRI δεν προτείνεται σε γυναίκες με λιπώδη μαστό.

Η αιμοδυναμική συμπεριφορά που χαρακτηρίζει συνήθως τον καρκίνο του μαστού στην MRI είναι η έντονη πρώιμη σκιαγράφηση και ενίσχυση της σκιαγραφήσεως στην περιοχή της ανωμαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ Δρ ΛΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΟΥΖΑΚΑ:

• ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Χειρουργός-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος
• Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., στην της ECIBC (European
Commission Initiative on Breast Cancer) για τον καρκίνο του μαστού και
τα Κέντρα Μαστού (2014 έως σήμερα)

• Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική εκπαί-
δευση στον καρκίνο του μαστού (2015 έως σήμερα)

• Χρημάτισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Μαστο-
λογίας (Senologic International Society – SIS) ως Ειδικός και Γενικός

Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος και από το 2018 έως σήμερα είναι
μέλος του Δ.Σ.
• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994 έως σήμερα)

• Ιδρυτής και Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αι-
γίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009 έως σήμερα)
• Πραγματογνώμων στα Ελληνικά Δικαστήρια σε θέματα της Ειδικότητας
της (2015-σήμερα)
• Πρόεδρος του 21st SIS World Congress on Breast Cancer and Breast

Health Care που θα λάβει χώρα στη Ρόδο 3-6 Μαΐου του 2023, στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Ρόδος Παλλάς

• Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του Αγγλόφωνου Ιατρικού Περιοδι-
κού Mastologia (2015-2018)

χειρουργος μαστου αθηνα