Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία στη Μαστολογία   των παθολογικών καταστάσεων του μαστού. Το 90% των περιστατικών που προβληματίζουν τις γυναίκες και τον κλινικό ιατρό αφορούν σε καλοήθεις παθήσεις.

Είναι δεδομένο ότι για να γίνει διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων βλαβών του μαστού και να επιβεβαιωθεί η καλοήθης προέλευση τους δεν φθάνει μία μόνον εξέταση, όποια και  αν είναι αυτή. Ο συνδιασμός των εξετάσεων είναι αυτός που θα μας επιτρέψει την ασφαλή διάγνωση. Άρα με μόνη τη μαστογραφία δεν μπορεί να μπει διάγνωση. Οι άλλες απεικονιστικές μέθοδοι μπορούν να δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως το υπερηχογράφημα  και η μαγνητική μαστογραφία, άλλα και η κυτταρολογική ή ιστολογική εξέταση που προκύπτει από παρακεντήσεις ψηλαφητών ογκιδίων ή από απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις (παρακέντηση με λεπτή βελόνα- FNA, βιοψία με χοντρή βελόνα- Core Biopsy, Vacuum Assisted Biopsy-Mammotome). Σε σπανιότατες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί η πλήρης ιστολογική εξέταση μετά από εγχειρητική αφαίρεση με ή χωρίς προεγχειρητικό εντοπισμό (ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης και την πείρα του Μαστολόγου).

Οι καλοήθεις παθήσεις του μαστού περιλαμβάνουν καταστάσεις με μεγάλη ποικιλομορφία στην κλινική και μαστογραφική εικόνα.