Η πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, πριν από την παρουσία συμπτωμάτων, μπορεί να είναι καταλυτική για την επιβίωση.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, οι γυναίκες ηλικίας μεταξύ 45 και 54 ετών θα πρέπει να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε χρόνο και όσοι είναι ηλικίας 55 ετών και άνω μπορούν να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε δεύτερο χρόνο ή να συνεχίσουν με ετήσιες μαστογραφίες.

Η παράλειψη μόνο μιας προγραμματισμένης εξέτασης μαστών και μαστογραφίας μπορεί να οδηγήσει σε πιο προχωρημένη διάγνωση καρκίνου του μαστού, επηρεάζοντας σημαντικά την πιθανότητα της επιβίωσης της ασθενούς.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης τόνισε ότι ο σκοπός του προληπτικού ελέγχου είναι η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού προτού γίνουν εμφανή τα συμπτώματα του. Αν και οι τακτικές μαστογραφίες είναι σημαντικός παράγοντας στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, υπαρχει και το είδος του λοβιακού καρκίνου που μπορεί να ξεφύγει στην μαστογραφία, για αυτό συνιστάται και η εξεταση και εκτιμηση της γυναικας από τον Μαστολόγο. Ακόμη υπάρχουν διάφορα άλλα εμπόδια που περιορίζουν τις γυναίκες από την πραγματοποίηση της εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κάποιο Κέντρο ή Ειδικό για έλεγχο καθώς και των υποχρεώσεων της στην εργασία ή την οικογένεια.

Στην πρόσφατη αυτή μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν το ιστορικό μαστογραφίας προσυμπτωματικού ελέγχου σε 37.079 ασθενών με καρκίνο του μαστού που επισκέφθηκαν ογκολογικά κέντρα σε όλη τη Σουηδία από το 1992 έως το 2016 – με στόχο να προσδιορίσουν τον αντίκτυπο της παράλειψης της μαστογραφίας.

Οι ερευνητές κατέγραψαν από τις αναλύσεις τους ότι οι γυναίκες που υποβλήθηκαν σε όλες τις προγραμματισμένες μαστογραφίες είχαν ποσοστό επιβίωσης άνω του 80%, ενώ εκείνες που δεν συμμετείχαν σε καμία προληπτική εξέταση είχαν ποσοστό επιβίωσης που κυμαίνεται από 59,1% έως 77,6%.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι γυναίκες που υποβλήθηκαν στις τελευταίες πέντε μαστογραφίες πριν από τη διάγνωση καρκίνου του μαστού είχαν σχεδόν τρεις φορές λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με τις ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε καμία μαστογραφία. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η συμμόρφωση σε τακτική εξέταση των γυναικών με μαστογραφία και κλινική εξέταση βελτιώνει την επιβίωση των στις περιπτώσεις διάγνωσης καρκίνου του μαστού.