Οι μέθοδοι διάγνωσης του καρκίνου του μαστού είναι:

Κλινική εξέταση

Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει

  • τη λήψη ιστορικού
  • την επισκόπηση μαστών
  • τη ψηλάφηση

Μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού με ειδικό μηχάνημα που λέγεται μαστογράφος. Είναι η εξέταση που αυτή τη στιγμή μπορεί να δώσει από μόνη της το μεγαλύτερο ποσοστό αξιοπιστίας για την ύπαρξη καρκίνου του μαστού και να διαπιστώσει καρκίνο του μαστού σε πολύ αρχικό στάδιο, δηλαδή όταν το μέγεθος του είναι λίγα χιλιοστά, όταν δηλαδή ούτε η ίδια η γυναίκα, αλλά ούτε και ο ιατρός της μπορούν να ψηλαφίσουν.

Σε μαστογραφία πρέπει να υποβάλλεται κάθε γυναίκα μετά την ηλικία των 40, μία φορά το χρόνο. Αν συντρέχει ειδικός λόγος η μαστογραφία μπορεί να γίνει και πιο πριν. Η μαστογραφία έχει πετύχει τη μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού σε ποσοστό 30-50%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη δύο προβολών της λοξής και της face, για την εξασφάλιση της σωστής απεικόνισης.

Γαλακτογραφία

Οποιαδήποτε ανωμαλία μέσα στο γαλακτοφόρο πόρο δεν μπορεί να απεικονιστεί με την απλή μαστογραφία γι΄ αυτό θα πρέπει να γίνει η γαλακτογραφία. Στη γαλακτογραφία γίνεται έκχυση σκιερής ουσίας μέσα στο γαλακτοφόρο πόρο και μετά λαμβάνεται μαστογραφία.

Ψηφιακή μαστογραφία

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι ένας συνδυασμός της κλασικής μαστογραφίας με τα νεότερα επιτεύγματα της ηλεκτρονικής, που δίνει πρωτόγνωρες δυνατότητες τόσο στη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων, όσο και στην ευκολία χειρισμού των δεδομένων.

Μαγνητική Μαστογραφία

Η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να δώσει λύσεις σε πολλά κλινικά προβλήματα. Λόγω όμως της χαμηλής της ειδικότητας, του υψηλού ποσοστού ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και του υψηλού της κόστους, η χρήση της δε θα πρέπει να γίνεται ρουτίνα αλλά να ακολουθεί ορισμένες βασικές ενδείξεις, μερικές εκ των οποίων προαναφέρθηκαν. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι η σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η μαγνητική μαστογραφία να αντικαθιστά την κλασική μαστογραφία και το υπερηχογράφημα και ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνεται με συνδυασμό και των τριών παραπάνω μεθόδων.

Υπέρηχοι

Είναι η εξέταση της δομής των μαστών με υπερηχητικά κύματα. Είναι εξέταση συμπληρωματική της μαστογραφίας και γίνεται όταν οι μαστοί είναι πυκνοί ή όταν θέλουμε να ερευνήσουμε μία ανωμαλία στη μαστογραφία ή την κλινική εξέταση. Με τους υπερήχους μπορούμε να διακρίνουμε εάν το μόρφωμα είναι κυστικό ή συμπαγές, καλόηθες ή κακόηθες. Σήμερα που η τεχνολογία των υπερήχων έχει εξελιχθεί πολύ και η εμπειρία των ιατρών έχει αυξηθεί μπορούμε να διαπιστώσουμε με τους υπερήχους και μικρές βλάβες. Όμως οι υπέρηχοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη μαστογραφία.

Παρακέντηση – Κυτταρολογική εξέταση

Οποιαδήποτε ανωμαλία στο μαστό πρέπει να παρακεντηθεί για να γίνει η εξέταση από τα κύτταρα της συγκεκριμένης ανωμαλίας και να τεθεί η σωστή διάγνωση πριν από το χειρουργείο.
Ο καρκίνος του μαστού δεν δημιουργείται από τη μια στιγμή στην άλλη. Το κύτταρο με τη γενετική προδιάθεση, σιγά, σιγά εξελίσσεται προς υπερπλαστικό, μετά γίνεται δυσπλαστικό και μετά από αρκετό καιρό γίνεται μη διηθητικός καρκίνος, όπου ακόμη δεν έχει διασπαστεί η βασική μεμβράνη και άρα ο κίνδυνος για μετάσταση είναι ανύπαρκτος.
Τέλος, εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπισθεί μέχρι εδώ, τότε εξελίσσεται σε διηθητικό καρκίνο, όπου τότε υπάρχει η διάσπαση της βασικής μεμβράνης και η είσοδος καρκινικών κυττάρων στην αιματική και λεμφική κυκλοφορία και δημιουργείται ο κίνδυνος της μετάστασης.