Από την χειρουργό μαστολόγο Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα

Όλος ο κόσμος γνωρίζει για τον καρκίνο του μαστού, με τον ενδεχόμενο κίνδυνο να προκαλέσει μεταστάσεις στην ασθενή, επειδή αντιστοιχεί σε διηθητικό καρκίνο.

Υπάρχει όμως και ο μη διηθητικός καρκίνος μαστού, ο λεγόμενος in situ, που αν είναι αμιγώς μη διηθητικός, δεν προκαλεί μεταστάσεις. Στη μορφή του μη διηθητικού καρκίνου έχουμε α) τον πορογενή μη διηθητικό καρκίνο και β) τον λοβιακό μη διηθητικό καρκίνο.
Εάν διαπιστωθεί σε μία βιοψία, ή σε μία ογκεκτομή τυχαία λοβιακός μη διηθητικός καρκίνος LCIS θα πρέπει η ασθενής να ενημερώνεται πλήρως, αφενός διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κινδυνεύει να πάθει μετάσταση, από την άλλη όμως πλευρά μπορεί να υποτροπιάσει τοπικά στον ίδιο μαστό ή να αναπτύξει διηθητικό καρκίνο στον άλλο μαστό αργότερα, επειδή ο μη διηθητικός λοβιακός καρκίνος αφενός είναι άμφοτερόπλευρος και αφετέρου δεν διαγιγνώσκεται πάντα στη μαστογραφία. Για τον λόγο αυτό η ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται λεπτομερώς και μπορεί να υποβληθεί ακόμη και σε αφοτερόπλευρη υποδόρια μαστεκτομή με ταυτόχρονη ανάπλαση του μαστού.

Αντίθετα ο μή διηθητικός πορογενής καρκίνος, το λεγόμενο DCIS, παραμένει μία νόσος με εξαιρετική πρόγνωση. Η πλήρης εξαίρεση της βλάβης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπεία του και ορισμένες από τις υποτροπές του μπορεί να είναι διηθητικές βλάβες. Για αυτό έχει εξαιρετική σημασία η αρχική σωστή αντιμετώπιση του.