Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας μιλά για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Ποια είναι η εικόνα της χώρας μας σχετικά με την πορεία του καρκίνου του μαστού;

Η πορεία της χώρας μας πιστεύω ότι θα ήταν ακόμη καλύτερη εάν υπήρχε ευαισθητοποίηση του κοινού. Σχετικά με την εμφάνιση των κρουσμάτων του καρκίνου του μαστού, η Ελλάδα βρίσκεται ευτυχώς σε μία ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ Βόρειας Ευρώπης και Αμερικής που έχουν πιο αυξημένα ποσοστά καρκίνου του μαστού και των ανατολικών χωρών που έχουν πιο χαμηλά ποσοστά.

Ποιες είναι οι αιτίες νόσησης;
Οι αιτίες νόσησης αφορούν τα διεθνώς αποδεκτά επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται:
• με την αύξηση της ηλικίας
• τη μικρότερη ηλικία στην εμφάνιση της εμμήνου ρύσεως
• στην καθυστερημένη εμμηνόπαυση
• την ατεκνία
• στη χρήση ορμονών
• ασφαλώς στην κληρονομικότητα
• την ακτινοβολία και
• στην παρατεταμένη ψυχική ένταση της γυναίκας, ιδίως σε γυναίκες εσωστρεφείς.

Η Πολιτεία πιστεύετε ότι είναι οργανωμένη έτσι ώστε να διαθέτει ίση πρόσβαση στη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικών σήμερα;
Η απάντηση αυτή χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσοχή για να αποφύγουμε τις παρερμηνείες. Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας σε κρατικό επίπεδο, κλινικές μαστού πλήρως οργανωμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των διαπιστευμένων Κέντρων ή Κλινικών Μαστού

WHO IS WHO
• ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Χειρουργός-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος
• Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., στην της ECIBC (European
Commission Initiative on Breast Cancer) για τον καρκίνο του μαστού και
τα Κέντρα Μαστού (2014 έως σήμερα)

• Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική εκπαί-
δευση στον καρκίνο του μαστού (2015 έως σήμερα)

• Χρημάτισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Μαστο-
λογίας (Senologic International Society – SIS) ως Ειδικός και Γενικός

Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος και από το 2018 έως σήμερα είναι
μέλος του Δ.Σ.
• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994 έως σήμερα)

• Ιδρυτής και Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αι-
γίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009 έως σήμερα)
• Πραγματογνώμων στα Ελληνικά Δικαστήρια σε θέματα της Ειδικότητας
της (2015-σήμερα)
• Πρόεδρος του 21st SIS World Congress on Breast Cancer and Breast

Health Care που θα λάβει χώρα στη Ρόδο 3-6 Μαΐου του 2023, στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Ρόδος Παλλάς

• Μέλος της Επιτροπής Υγείας της Νέας Δημοκρατίας

• Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του Αγγλόφωνου Ιατρικού Περιοδι-
κού Mastologia (2015-2018)

Πηγή: Deluxe