Η διακεκριμένη καθηγήτρια , χειρουργός Μαστολόγος -Χειρουργός Γυναικολόγος και ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΑΣ μιλά για τις χειρουργικές επεμβάσεις στο Μαστό, καθώς και για τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας του καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού είναι μία νόσος με μεγάλη ετερογένεια και η αντιμετώπισή του διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα.

Η χειρουργική του μαστού αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο αντιμετώπισής του. Καθοριστικής σημασίας για τη χειρουργική αντιμετώπιση, είναι η εξειδίκευση και η εμπειρία του ιατρού, ο οποίος θα εκτιμήσει αναλόγως της κατάστασης της ασθενούς, τον ενδεικνυόμενο τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μπορεί να απαιτηθεί προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ώστε ο όγκος να γίνει πιο μικρός. Όσο μικρότερος είναι ο όγκος, τόσο πιο μικρή είναι η εκτομή και τόσο μικρότερη η πιθανότητα διήθησης της μασχάλης.

Έτσι αποφεύγουμε άσκοπες εγχειρήσεις στη μασχάλη που προκαλούν νοσηρότητα στη γυναίκα. Η λεγόμενη συντηρητική επέμβαση, που όμως προσφέρει ίδια αποτελέσματα από πλευράς εξέλιξης όσον αφορά τη νόσο, περιλαμβάνει την αφαίρεση όγκου και μόνο.

Υπάρχουν ωστόσο κανόνες, οι οποίοι δε θα πρέπει να παραβλέπονται και αφορούν στο μέγεθος του όγκου αλλά και του μαστού. Χειρουργικές τεχνικές Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εξατομικευμένης περίπτωσης εφαρμόζεται: Ευρεία ογκεκτομή /τμηματεκτομή ή τεταρτεκτομή) ‘

Η τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, η οποία συνίσταται στην ολική αφαίρεση του μαστού και των λεμφαδένων της μασχάλης, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ταυτόχρονη ανάπλαση του μαστού. Σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου του μαστού, τόσο η ογκεκτομή, τεταρτεκτομή ή τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή (με ή χωρίς σύγχρονη αποκατάσταση) συνοδεύονται από βιοψία των λεμφαδένων της μασχάλης για λόγους σταδιοποίησης της ασθένειας.

Σήμερα, η αφαίρεση των λεμφαδένων της μασχάλης γίνεται μόνο όταν ο «φρουρός λεμφαδένας» είναι θετικός. Όταν έχουμε μή διηθητικο καρκίνο του μαστού, που λέγεται” in situ”, δεν χρειάζεται αφαίρεση λεμφαδένων.

Τα διαφορετικά είδη χειρουργικών επεμβάσεων με τις ενδείξεις και αντενδείξεις τους, παρουσιάζονται από τον ιατρό στην ασθενή, ώστε να καταλήξουν από κοινού σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα χειρουργικής επέμβασης και μετά-χειρουργικής θεραπείας.

Αυτές τις επεμβάσεις όμως δεν μπορεί αν τις διενεργήσει ο οποιοσδήποτε χειρουργός και δυστυχώς οι ασθενείς απευθύνονται σε μη εξειδικευμένους και οδηγούνται σε επανειλημμένα χειρουργεία.

Το 80% των ασθενών που πρέπει αν χειρουργηθούν στο Μαστό απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως.

Όλες οι επιστημονικές εταιρείες Μαστού τονίζουν την σημασία της εξειδίκευσης και της εμπειρίας όχι μόνο του χειρουργού αλλά και των συνεργατών του αλλά και του Κέντρου που διενεργούνται αυτές οι επεμβάσεις, το οποίο πρέπει να είναι σύγχρονο και πολύ καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο

Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα Χειρουργός Γυναικολόγος- Χειρουργός Μαστολόγος με Ειδίκευση στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού

???? Η πρόληψη σώζει ζωές.

Βρείτε μας:

???? Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 124B, Athens, Greece

☎ 210 77 71 246

???? lydiamouzaka@yahoo.gr