Από διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν προκύψει ότι η ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού σχετίζεται με την ύπαρξη μερικών παραγόντων όπως αυτοί που αναφέρονται παρακάτω, από τους οποίους πρέπει να συμπράξουν κάποιοι για τη δημιουργία του. Οι παράγοντες αυτοί είναι:

 • Ηλικία
  Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνει και ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού.
 • Γεωγραφική κατανομή
  Στις χώρες με υψηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, εμφανίζεται μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνου του μαστού.
 • Ηλικία εμμηναρχής
  Σε όσο μικρότερη ηλικία εμφανισθεί έμμηνος ρύση τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
 • Ατεκνία
  Οι γυναίκες που δεν έχουν τεκνοποιήσει, κινδυνεύουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
 • Ηλικία 1ης τελειόμηνης εγκυμοσύνης
  Όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία απόκτησης του 1ου παιδιού, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος.
 • Ηλικία εμμηνόπαυσης
  Όσο μεγαλύτερη η ηλικία της γυναίκας τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος.
 • Κληρονομικό ιστορικό
  Γυναίκες οι οποίες έχουν στην οικογένεια τους περισσότερα από δύο άτομα με καρκίνο του μαστού ή των ωοθηκών, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα, να φέρουν μετάλλαξη στα γονίδια BCRA1 και BCRA2, άρα κινδυνεύουν να εμφανίσουν μελλοντικά, καρκίνου του μαστού.
 • Διαιτητικοί παράγοντες
  Η παχυσαρκία, στην εμμηνόπαυση, το κάπνισμα και η κατανάλωση οινοπνεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο, να εμφανίσει μία γυναίκα, καρκίνο του μαστού.
 • Εκπαιδευτικοί παράγοντες
  Γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει ανώτατες σπουδές και παρουσιάζουν ένα πιο ανεπτυγμένο μορφωτικό επίπεδο, φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο.
 • Προηγηθείσα βιοψία στο μαστό
  Η προηγηθείσα βιοψία στο μαστό, φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο, ιδίως δε αν εμφανίζει ατυπία.
 • Ακτινοβολία
  Η έκθεση των μαστών σε ακτινοβολία έχει αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό του ανθρώπου.
 • Ψυχική ένταση
  Η μακροχρόνια ψυχική ένταση και η στρεσογόνος κατάσταση στην οποία μπορεί να βρίσκεται μία γυναίκα, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.