Η θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει:

Το ποια μέθοδος θα εφαρμοσθεί πρώτη ή ποιες θεραπείες στο σύνολό τους είναι συνάρτηση της ηλικίας, του σταδίου και του είδους της χειρουργικής θεραπείας που θα λάβει χώρα.

Η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του μαστού χωρίζεται σε δύο βασικά σκέλη:

  • τη ριζική χειρουργική (τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, απλή μαστεκτομή)
  • τη συντηρητική χειρουργική (τμηματεκτομή & λεμφαδενικός καθαρισμός, ογκεκτομή & λεμφαδενικός καθαρισμός)

Το ποια χειρουργική μέθοδος θα εφαρμοστεί εξαρτάται από:

  • την ηλικία της γυναίκας
  • το μέγεθος του όγκου
  • το μέγεθος του όγκου σε σχέση με το μέγεθος του μαστού
  • την πολυκεντρικότητα του όγκου
  • το εάν η γυναίκα διαμένει κοντά σε Νοσοκομειακό Κέντρο ή πολύ μακριά από αυτό όπως είναι τα ακριτικά μας νησιά και οι ορεινές περιοχές.
    Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να υποβάλλουμε τη γυναίκα στη λεγόμενη μαστεκτομή για κοινωνικούς λόγους, επειδή στις περιπτώσεις της συντηρητικής χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να ακολουθήσει το χειρουργείο, η ακτινοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή, η γυναίκα θα πρέπει, να μείνει μακριά από το σπίτι, την οικογένεια, τα παιδιά και την εργασία της, γύρω στους 3 μήνες και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, για τις γυναίκες αυτές.