Τι πρέπει να ξέρουμε για τα ογκίδια στο μαστό;

Τα ογκίδια στο μαστό είναι πιο συχνά στη μέση και προχωρημένη ηλικία και σπάνια στις νέες κοπέλες. Σε κοπέλες μικρότερες των 30 ετών τα ογκίδια είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθη.

Το ψηλαφητό ογκίδιο μπορεί να είναι ινοαδένωμα, κύστη, λίπωμα, καρκίνος κ.ά.

Στις περιπτώσεις καρκίνου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για ίαση.

Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για διατήρηση του μαστού. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη μαστογραφία, την εξέταση από ειδικό Ιατρό και την αυτοεξέταση.

Τι σημαίνει πόνος στο μαστό;

Ο πόνος στο μαστό είναι αρκετά συχνός, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κακοήθεια. Ο πόνος στο μαστό ονομάζεται μαστοδυνία.

Μπορεί να οφείλεται σε αιτίες μέσα στο μαστό αλλά και σε αιτίες έξω από το μαστό, που όμως αντανακλούν σ’ αυτόν.

Αιτίες μαστοδυνίας μέσα στο μαστό είναι:

 • Φλεγμονή
 • Τραυματισμός
 • Διατεταμένη κύστη
 • Καρκίνος (σπάνια)

Αιτίες μαστοδυνίας έξω από το μαστό είναι:

 • Αρθροπάθεια του ώμου
 • Μεσοπλεύριος νευραλγία
 • Αυχενικό σύνδρομο

Κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στο μαστό είναι καρκίνος;

Ασφαλώς ΟΧΙ. Ένα ψηλαφητό ογκίδιο στο μαστό μπορεί να είναι:

 • Ινοαδένωμα
 • Λίπωμα
 • Αιμάτωμα
 • Ινολίπωμα
 • Κύστη
 • Καρκίνος

Υπάρχει καρκίνος μη ψηλαφητός;

Βέβαια. Καρκίνος δεν σημαίνει πάντα κάποιο ογκίδιο στο μαστό. Διότι για να γίνει ένα ογκίδιο ψηλαφητό, πρέπει να έχει κάποιο σχετικό μέγεθος και ανάλογη θέση μέσα στο μαστό. Ένα ογκίδιο που βρίσκεται στο δέρμα ψηλαφάται πιο εύκολα από ένα ογκίδιο που βρίσκεται στο βάθος του μαστού.

Όταν λοιπόν ένας καρκίνος δεν έχει μεγαλώσει πολύ ή είναι σε πολύ αρχικό στάδιο μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με τη μαστογραφία σε στάδιο μη ψηλαφητό.

Τι είναι έκκριμα θηλής;

Είναι το έκκριμα που βγαίνει από τη θηλή εκτός από τη περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.

Τι χρώμα μπορεί να έχει αυτό το έκκριμα;

Το έκκριμα μπορεί να είναι λευκό όπως το γάλα, πρασινωπό, κιτρινωπό, καφεοειδές, διαυγές, ή και αιματηρό.

Μπορεί να είναι από τον ένα μαστό ή και από τους δύο μαστούς, από ένα ή περισσότερους πόρους, να τρέχει μόνο του αυτόματα ή μετά από πίεση της θηλής.

Κάθε έκκριμα δεν σημαίνει καρκίνο. Οπωσδήποτε όμως, χρειάζεται η συμβουλή του ειδικού.

Το αιματηρό έκκριμα αντιστοιχεί πάντα σε καρκίνο;

ΟΧΙ. Ένα αιματηρό έκκριμα μπορεί να αντιστοιχεί σε:

 • φλεγμονή
 • θήλωμα
 • καρκίνο

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να πηγαίνουμε στον ειδικό;

 • Κάθε φορά που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μαστό.
 • Κάθε χρόνο για έλεγχο μετά τα 40.

Τι μπορεί να διαπιστώσουμε στο μαστό;

 • ψηλαφητό ογκίδιο o αλλαγή στο σχήμα του μαστού.
 • αλλαγή στην υφή του μαστού.
 • αλλαγή στο δέρμα.
 • αλλαγή στη θηλή.
 • έκκριμα.

Πως αντιμετωπίζεται σήμερα ο καρκίνος του μαστού;

Εφόσον η γυναίκα πάει έγκαιρα στον ιατρό, έχει την ευκαιρία να αντιμετωπισθεί με συντηρητική επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει:

 • την απλή ογκεκτομή
 • την ογκεκτομή με αφαίρεση λεμφαδένων από τη μασχάλη ή
 • την τμηματεκτομή που αφορά την αφαίρεση ενός τεταρτημόριου του μαστού και αφαίρεση λεμφαδένων της μασχάλης

Σήμερα υπάρχει τρόπος και συντηρητικής αφαίρεσης των λεμφαδένων της μασχάλης με ενδοσκοπικό τρόπο. Σχεδόν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ακολουθεί μετεγχειρητική προληπτική ακτινοθεραπεία. Εάν ο όγκος είναι κάπως μεγαλύτερος ή έχει πολυεστική ανάπτυξη, ή τυγχάνει ο μαστός να είναι μικρός, ακόμη και αν ο καρκίνος είναι σε αρχικό στάδιο, τότε αντιμετωπίζεται με μαστεκτομία (αφαίρεση μαστού ή/και λεμφαδένων της μασχάλης). Στις περιπτώσεις της μαστεκτομίας υπάρχει σήμερα η δυνατότητα της αποκατάστασης του μαστού στη συνέχεια, με πλαστική επέμβαση.

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προσέλευση στον ιατρό;

ΠΟΛΥ. Όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παρ’ όλο που η ασθενής προσέρχεται σε αρχικό στάδιο – αλλά για άλλους λόγους που ήδη προαναφέραμε – αναγκάζεται ο ιατρός να προσφύγει στη μαστεκτομία. Για κάθε είδος χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις τις οποίες, ο ιατρός οφείλει να συζητήσει και να ενημερώσει την ασθενή του πριν την εγχείρηση.

Ποιοι τρόποι πλαστικής αποκατάστασης υπάρχουν;

Η πλαστική αποκατάσταση μπορεί να γίνει σε σχέση με το χρόνο της επέμβασης σε απώτερο χρόνο, μετά την παρέλευση ενός μηνός, ενός εξαμήνου, ενός έτους ή και αργότερα.