Δεν μπορεί να θεωρείται καλός ένας Χειρουργός Μαστού και να μην γνωρίζει καλά, να διαβάσει μία μαστογραφία.

Και δεν αναφέρομαι σε μεμονωμένους και ψηλαφητούς όγκους, αναφέρομαι σε μη ψηλαφητές ακτινολογικές ανωμαλίες που τυχαία δεν διέγνωσε ο Ακτινολόγος, όπως μπορεί να είναι μια ομάδα μικροαποτιτανώσεων, ή μία ανωμαλία της αρχιτεκτονικής σε μία περιοχή του μαστού κ.ά., δηλ. ανωμαλίες που μπορεί να αντιστοιχούν σε αρχικό στάδιο καρκίνου του μαστού και να διαφύγουν της προσοχής.

Γι’ αυτό δεν μπορεί ο Χειρουργός Μαστού να βασίζεται στην έκθεση του Ακτινολόγου, επειδή ο Ακτινολόγος μπορεί να είναι εκπαιδευμένος, μπορεί να είναι ικανός, μπορεί όμως να είναι και η κακιά στιγμή και να χάσει τη σωστή διάγνωση.

Γι’ αυτό με τον μαστό πρέπει να ασχολούνται μόνον οι εξειδικευμένοι Μαστολόγοι που έχουν την ειδικότητα της Μαστολογίας. .

Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι ύστερα από την οκταετή εμπειρία μου ως Πραγματογνώμονα στα Ελληνικά Δικαστήρια για μηνύσεις που σχετίζονται σε προβλήματα του μαστού, σήμερα ο Χειρουργός Μαστού που μπορεί να προέρχεται είτε από Γενικό Χειρουργό είτε από Γυναικολόγο Χειρουργό και να χειρουργεί πολύ καλά τον μαστό, τη στιγμή που έχει χάσει τη διάγνωση ο Ακτινολόγος και ο ίδιος δεν κατέχει τη μαστογραφία, κάθεται μαζί του στο σκαμνί, διότι όταν του πήγε η γυναίκα και του έδειξε τη μαστογραφία της, αυτός δεν είδε τη μαστογραφία, απλά διάβασε την έκθεση της μαστογραφίας και ταυτίστηκε με τον Ακτινολόγο. Έτσι στη συνέχεια κάθονται και οι δύο μαζί στο σκαμνί.

Για αυτό χρειάζεται η Μαστολογία να γίνει επίσημα, ανεξάρτητη Ειδικότητα , όπως εξ άλλου αυτό αποφασίστηκε στο “21st SIS World Congress on Breast Cancer and Breast Healthcare” που έλαβε χώρα στη Ρόδο, 3-6 Μάϊου 2023, και έλαβε διαδικτυακά 94% θετική ψήφο για να γίνει ανεξάρτητη ειδικότητα.