Σίγουρα στις παθήσεις του μαστού δεν ανήκει μόνον ο καρκίνος του μαστού. Ανήκουν και οι καλοήθης παθήσεις οι οποίες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παθολογίας του μαστού.
Αυτές συνοψίζονται σε ογκίδια, όπως είναι:

α) το ινοαδενωμα,

β) η κύστη,

γ) το λίπωμα και

δ) ο φυλλοειδής όγκος.

Υπαρχουν και κάποια άλλα ευρήματα όπως:

α) το θήλωμα πόρου,

β) οι ινοκυστικές αλλαγές,

γ) η σκληρυντική αδένωση και
δ) η ακτινωτή ουλή.
Στην ομάδα των καλοήθων παθήσεων ανήκουν και κάποιες αισθητικές ή εκ καταβολής ανωμαλίες του μαστού, όπως είναι:

α) η αγενεσία των μαστών,

β) η άνισομαστία,

γ) η μεγαλομαστία,

και για τους άνδρες η γυναικομαστία.

Όλα τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στις καλοήθεις παθήσεις του μαστού, χρειάζονται κάποιας θεραπευτικής αντιμετώπισης, η οποία τις περισσότερες φορές είναι χειρουργική αντιμετώπιση, αλλά δεν συνδέονται με μελλοντική ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.