Το υπερηχογράφημα ή οι υπέρηχοι του μαστού είναι μια απεικονιστική μέθοδος του μαστού με υπερηχητικά κύματα. Το υπερηχογράφημα είναι συμπληρωματική εξέταση των μαστών και μπορεί να διαχωρίσει εάν μια ανωμαλία ή ένα ογκίδιο είναι συμπαγές ή κυστικό , καλόηθες ή κακόηθες

Πώς πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα του μαστού;

Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικού μηχανήματος υπερήχων και με κατάλληλη για τον μαστό κεφαλή. Η γυναίκα τοποθετείται συνήθως σε ύπτια θέση και με τα χέρια πίσω από το κεφάλι. Με την τοποθέτηση της κεφαλής (του ηχοβολέα) επάνω στο μαστό η συσκευή αναπαράγει ανατομικές τομές του μαστού σε ασπρόμαυρη εικόνα. Εξετάζονται οι μαστοί σε όλη τους την επιφάνεια καθώς και οι μασχαλιαίες περιοχές. Είναι μέθοδος ανώδυνη, ακίνδυνη (δεν περιέχει ακτινοβολία) και σχετικά σύντομη. Το υπερηχογράφημα πρέπει να εφαρμόζεται από ιατρούς που έχουν εμπειρία σ’ αυτή τη μέθοδο και γνωρίζουν καλά τις παθήσεις του μαστού.

Πότε πραγματοποιείται το υπερηχογράφημα του μαστού;

Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται κάθε φορά που θέλουμε να διερευνήσουμε ένα εύρημα που προέκυψε από την κλινική εξέταση ή τη μαστογραφία ή ακόμη και να επιβεβαιώσουμε με μια τρίτη εξέταση, ότι η αρνητική κλινική μας εξέταση και η μαστογραφία πράγματι είναι αρνητικές και δεν διαπιστώνεται κάτι ούτε με τους υπερήχους.

Επιπλέον, η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί, σε συνδυασμό πάντα με την κλινική εξέταση σε:
• Γυναίκες μικρότερες των 35 ετών
• Περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει παρακέντηση κάποιας ακτινολογικής ανωμαλίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση
• Περιπτώσεις προεγχειρητικής εντόπισης με σύρμα κάποιας ακτινολογικής ανωμαλίας
Είναι επικίνδυνο το υπερηχογράφημα μαστού;
Το υπερηχογράφημα δεν είναι καθόλου επικίνδυνο, αφού η ασθενής δεν δέχεται ακτινοβολία. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιασδήποτε ηλικία και να επαναληφθεί οσεσδήποτε φορές χρειάζεται.

Μπορεί το υπερηχογράφημα του μαστού να αντικαταστήσει τη μαστογραφία;

ΟΧΙ. Το υπερηχογράφημα πραγματοποιείται ως συμπλήρωμα της κλινικής εξέτασης και της μαστογραφίας. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μαστογραφία και γι’ αυτό είναι πολύ εσφαλμένη η άποψη που ακούμε να λέγεται ότι τον ένα χρόνο να γίνει μαστογραφία και τον άλλο χρόνο υπερηχογράφημα.

Μπορεί το υπερηχογράφημα του μαστού να αντικαταστήσει τη μαστογραφία στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού;

Το υπερηχογράφημα υστερεί σε σχέση με τη μαστογραφία, στην αναγνώριση μικρού μεγέθους αλλοιώσεων. Η μαστογραφία και δη σήμερα η ψηφιακή, μπορεί να αναγνωρίσει ανωμαλίες ολίγων χιλιοστών. Ενώ το υπερηχογράφημα χρειάζεται μέγεθος ογκιδίου πάνω από 1 εκατοστό.

Επιπλέον, υστερεί στην ικανότητα ανίχνευσης μικροαποτιτανώσεων, που αποτελούν πρώιμο εύρημα σε πολλούς καρκίνους του μαστού. Επειδή στόχος μας είναι να ανακαλυφθεί ο καρκίνος του μαστού σε μέγεθος κάτω του 1 εκατοστού, το υπερηχογράφημα υστερεί και σε σχέση με την πρόγνωση. Συνεπώς, η μαστογραφία παραμένει η εξέταση επιλογής για τον τακτικό περιοδικό έλεγχο των γυναικών για καρκίνο του μαστού.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Δρ ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΟΥΖΑΚΑ:

• ε. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
• Χειρουργός-Γυναικολόγος, Μαστολόγος-Ογκολόγος
• Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., στην της ECIBC (European
Commission Initiative on Breast Cancer) για τον καρκίνο του μαστού και
τα Κέντρα Μαστού (2014 έως σήμερα)

• Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χειρουργική εκπαί-
δευση στον καρκίνο του μαστού (2015 έως σήμερα)

• Χρημάτισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Μαστο-
λογίας (Senologic International Society – SIS) ως Ειδικός και Γενικός

Γραμματέας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος και από το 2018 έως σήμερα είναι
μέλος του Δ.Σ.

• Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994 έως σήμερα)

• Ιδρυτής και Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αι-
γίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και του Υπουργείου Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009 έως σήμερα)
• Πραγματογνώμων στα Ελληνικά Δικαστήρια σε θέματα της Ειδικότητας
της (2015-σήμερα)

• Πρόεδρος του 21st SIS World Congress on Breast Cancer and Breast

Health Care που θα λάβει χώρα στη Ρόδο 3-6 Μαΐου του 2023, στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Ρόδος Παλλάς

• Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του Αγγλόφωνου Ιατρικού Περιοδικού Mastologia (2015-2018)