ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ &  ΤΗ ΖΩΗ  ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ»