Ύστερα από την ανακοίνωση σχετικά με την αναβολή των τακτικών χειρουργείων λόγω κορώνα ιού και επιθυμώντας να συνδράμουμε έμπρακτα ως Ιατροί στον περιορισμό του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, αποφασίσαμε μαζί με τον συνεργάτη μου κ. Δημήτρη Χάψα να χειρουργήσουμε ΔΩΡΕΆΝ 10 γυναίκες με καρκίνο του μαστού που ήταν σε λίστα αναμονής σε Κρατικά Νοσοκομεία και έχει αναβληθεί το χειρουργείο τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση βεβαίωσης από το Νοσοκομείο για την αναβολή του χειρουργείου τους. Παρακαλώ κοινοποιήστε το, ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάποιες γυναίκες που το έχουν ανάγκη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 77 71 246