Στο ιατρείο:

 • Γυναικολογική εξέταση
 • Εξέταση μαστών
 • Υπερηχογράφημα μαστών
 • Παρακεντήσεις ογκιδίων μαστού
 • Λήψη τεστ Παπανικολάου
 • Λήψη κολπικού υγρού για καλλιέργεια
 • Λήψη εκκριμάτων θηλής για κυτταρολογική εξέταση

Σε συνεργασία με συναδέλφους:

 • Ψηφιακή Μαστογραφία
 • Ψηφιακή Τομοσύνθεση
 • Μαγνητική Μαστογραφία
 • Τρισδιάστατος Υπέρηχος Μαστού
 • Κολπικό Υπερηχογράφημα
 • Αμνιοπαρακέντηση

Στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο:

 • Χειρουργικές επεμβάσεις για όλες τις γυναικολογικές παθήσεις με τρόπο συμβατικό ή λαπαροσκοπικά
 • Χειρουργικές επεμβάσεις για όλες τις παθήσεις του μαστού
 • Αποκατάσταση μαστού
 • Ογκοπλαστική
 • Αντιμετώπιση δυσμορφιών του μαστού
 • Γυναικομαστία
 • Τοκετός – Φυσιολογικά ή με Καισαρική

* Οι παρεχόμενες υπηρεσίες λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης προσφέρονται με μειωμένο κόστος.
** Χειρουργικές επεμβάσεις εκτελούνται σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ Κλινκές και γίνονται δεκτές όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρείες.