8 Νοεμβρίου μαζί με τους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ που γιορτάζει η Ορθοδοξία μας και την εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας που εορτάζει η χώρα μας, έχει καθιερωθεί να εορτάζεται διεθνώς η Παγκόσμια Ημέρα της Ακτινολογίας και ιδιαίτερα της Απεικονιστικής του Μαστού.

Στις απεικονιστικές εξετάσεις του μαστού συμπεριλαμβάνονται η μαστογραφία (υπάρχουν 4 αποδεκτά είδη: αναλογική, με ψηφοποιητή, ψηφιακή, ψηφιακή τομοσύνθεση και σε ερευνητικό επίπεδο η μαστογραφία διπλής σκιαγράφησης),  οι υπέρηχοι (απλοί, τρισδιάστατοι και τετραδιάστατοι), η μαγνητική μαστογραφία (κανονική και ταχεία), και η ελαστογραφία .

Είναι γεγονός ότι η μαστογραφία είναι η βασική εξέταση που έχει συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της θνησιμότητας, στην αύξηση της επιβίωσης με την ανακάλυψη μικρών υποκλινικών καρκίνων του μαστού.  Παρόλο που είναι η υπ’ αριθμόν 1 εξέταση σε ποσοστό επιτυχίας στην απεικόνιση του καρκίνου του μαστού (80-85%), εν τούτοις ένα σημαντικό ποσοστό καρκίνων του μαστού, της τάξεως του 15-20% μπορεί να διαφύγει της διάγνωσης, όταν  ο τύπος του καρκίνου είναι ακτινοδιαπερατός και δεν απεικονίζεται στη μαστογραφία, όπως π.χ. ο λοβιακός καρκίνος.

Οι υπέρηχοι προσφέρουν σημαντική βοήθεια στη μαστογραφία και μερικές φορές είναι σε θέση να εντοπίσουν αυτοί μόνοι τους ένα εύρημα το οποίο δεν μπόρεσε να το εντοπίσει η   μαστογραφία, εάν ο Ακτινολόγος είναι εξειδικευμένος και το μηχάνημα προηγμένης τεχνολογίας.  Με τους υπερήχους και την ελαστογραφία μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να διαπιστώσουμε αν ένα ογκίδιο αντιστοιχεί σε καλοήθεια ή κακοήθεια.

Με τη μαγνητική μαστογραφία, η γυναίκα δεν λαμβάνει ακτινοβολία και μπορούμε να διερευνήσουμε εάν η βλάβη αντιστοιχεί σε κακοήθεια, εάν είναι πολυεστιακή ή πολυκεντρική για να στηριχθούμε σωστά στη χειρουργική μας επιλογή για την  αντιμετώπιση  της γυναίκας. Ασφαλώς, όπως κάθε εξέταση έτσι και η μαγνητική μαστογραφία έχει  τις ενδείξεις και τους περιορισμούς της και μέσα στους περιορισμούς της συμπεριλαμβάνονται η μη αποτύπωση των μικροαποτιτανώσεων ή  το σημαντικό ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων.

Η ταχεία μαγνητική περιορίζει τον χρόνο που χρειάζεται για  να πραγματοποιηθεί η εξέταση, είναι φθηνότερη και ίσως να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθυσμιακό έλεγχο ασυμπτωματικών γυναικών στο μέλλον.

Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ότι καμία εξέταση μόνη της δεν μπορεί να είναι απόλυτα διαγνωστική, ο συνδυασμός των εξετάσεων είναι που εξασφαλίζει τη σωστή προεγχειρητική διάγνωση.