Ανησυχητικό ρυθμό αύξησης  παρουσιάζει η διάγνωση καρκίνου του μαστού σε προχωρημένο στάδιο, ιδιαίτερα στην Ελληνική Περιφέρεια, γεγονός που θυμίζει έντονα τη δεκαετία του ’80.   Η Ελλάδα  δυστυχώς είναι μία από τις 4 Ευρωπαϊκές χώρες στη σημερινή Ε.Ε. που δεν διαθέτει Εθνικό πληθυσμιακό έλεγχο των γυναικών με μαστογραφία, για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα κακοήθεια του γυναικείου πληθυσμού.  Γι’ αυτό θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα άντλησης κοινοτικών κονδυλίων για τη δημιουργία οργανωμένων Κέντρων Μαστού στην Αθήνα και την Περιφέρεια, αλλά και η οργάνωση και λειτουργία Εθνικού προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου των γυναικών με μαστογραφία, στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού.  Εάν εφαρμοσθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ελλάδα σίγουρα θα εξοικονομηθούν πόροι από το σύνολο των δαπανών για την Υγεία.

Η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας εδώ και πολλά χρόνια έχει θέσει το θέμα στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας. Το θέμα όμως δεν τέθηκε  σε προτεραιότητα, με συνέπεια σήμερα, με την κακή οικονομική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, οι γυναίκες να προσέρχονται στον Μαστολόγο με μεγάλη καθυστέρηση και με τοπικά προχωρημένους καρκίνους του μαστού.

Ίσως το θέμα δεν τέθηκε  σε προτεραιότητα επειδή λανθασμένα θεωρήθηκε ότι θα προκαλούσε περισσότερες δαπάνες. Στην πραγματικότητα,  ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ενός Εθνικού πληθυσμιακού έλεγχου των γυναικών με μαστογραφία στη χώρα μας θα συμβάλλει αποφασιστικά στην έγκαιρη διάγνωση, στη μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών με καρκίνο του μαστού δηλαδή στη  μείωση της θνησιμότητας και τέλος, στην καλύτερη ποιότητα ζωής των. Παράλληλα όμως θα επιφέρει και σημαντική μείωση της δαπάνης που απαιτείται για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, τόσο σε Κρατικό, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο αφού θα εκλείψουν, επειδή δεν θα χρειάζονται πλέον, οι πολυδάπανες συμπληρωματικές θεραπείες.

Κάθε γυναίκα, αν μάθει να πηγαίνει μία φορά τον χρόνο στον Μαστολόγο για καθοδήγηση και εξέταση και να υποβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μία σωστή μαστογραφία, δεν θα κινδυνεύει, ακόμα κι αν διαγνωστεί καρκίνος στον μαστό, αφού αυτός θα είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Η καθοδήγηση σχετίζεται με την ηλικία, το κληρονομικό ιστορικό, τη λήψη ορμονών κ.ά.

Ένα από τα βασικά στοιχεία στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού είναι η σύσταση προς τις γυναίκες να επαγρυπνούν, να μη φοβούνται, να ελέγχονται και να εξωτερικεύουν τυχόν πιεστικές ψυχολογικές καταστάσεις, που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν.