Η παρατεταμένη κακή ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας από ένα σύνολο επιβαρυντικών στρεσογόνων αιτίων, «υποθάλπει» την εμφάνιση καρκίνου του μαστού.

Εκφράζεται φόβος για την πιθανή αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα εξ αιτίας της παρατεταμένης ψυχολογικής φόρτισης που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες στην πατρίδα μας. Η άποψη αυτή βασίζεται στην αποδεκτή και τεκμηριωμένη πλέον διεθνώς θέση ότι η παρατεταμένη ψυχική ένταση στη γυναίκα ευοδώνει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Έχοντας δημοσιεύσει από το 1986, –εποχή όπου αντίστοιχη άποψη ήταν τρομερά περιορισμένη έως ανύπαρκτη, μελέτη με 2.000 περίπου περιπτώσεις γυναικών –καρκινοπαθών και μη– διαπιστώθηκε  και υποστηρίχθηκε η σύνδεση της ψυχολογικής φόρτισης με την εμφάνιση του  καρκίνου του μαστού.

Παράγοντες οι οποίοι ενοχοποιούν ότι η παρατεταμένη τους επίδραση προκαλεί ψυχική ένταση είναι η κακή συμπεριφορά συζύγου ή άλλων μελών της οικογενείας, απροσδόκητη αλλαγή στον τρόπο ζωής, παιδιά με προβλήματα υγείας, θάνατος αγαπημένου προσώπου, οικονομικά προβλήματα, καθώς και ελλιπής ή ανύπαρκτη σεξουαλική ζωή.

Εάν υπάρχουν στρεσσογόνοι παράγοντες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο τακτικός προληπτικός έλεγχος των μαστών των γυναικών με μαστογραφία είναι πιο επιβεβλημένος. Όσον αφορά την τακτική αυτοεξέταση των γυναικών, από τη διεθνή εμπειρία φαίνεται ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε τακτική αυτοεξέταση –δηλαδή μηνιαία ψηλάφηση των μαστών από τις ίδιες τις γυναίκες– βοηθούνται σημαντικά στην ευαισθητοποίηση τους απέναντι στις παθήσεις του μαστού και κατά συνέπεια και στον καρκίνο.

Οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στον μαστό δεν συνεπάγεται ότι είναι και καρκίνος. Εννέα στις δέκα περιπτώσεις που η ψηλάφηση αναδείξει ογκίδιο, ΔΕΝ είναι καρκίνος.

Φυσικά όμως, με την αυτοεξέταση οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να ανακαλύψουν μικρούς καρκίνους μεγέθους λίγων χιλιοστών, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προληπτική εξέταση με μαστογραφία και συμπληρωματικά με υπέρηχους, έτσι ώστε αν υπάρχει καρκίνος και ανακαλυφθεί σε μικρό μέγεθος. Τότε τις περισσότερες φορές αποφεύγεται η μαστεκτομή και δεν θα χρειασθούν στη συνέχεια άλλες συμπληρωματικές θεραπείες.

Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή Εθνικού πληθυσμιακού έλεγχου μαστών με μαστογραφία στη χώρα μας θα είναι μια πολύ αποδοτική προσπάθεια, η οποία θα συμβάλλει στη μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών αλλά και στην τόσο επιβεβλημένη ελάττωση των δαπανών για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού χωρίς να υποβιβασθεί η ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών προς τη γυναίκα.

Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μία από τις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες στη σημερινή Ε. Ε. που δεν διαθέτει πληθυσμιακό έλεγχο των γυναικών με μαστογραφία για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού.