Για την  τακτική  αυτοεξέταση  των μαστών από τις ίδιες τις  γυναίκες,  επισημαίνεται πως:

«από τη διεθνή εμπειρία φαίνεται ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε τακτική αυτοεξέταση–δηλαδή μηνιαία εξέταση και ψηλάφηση των μαστών από τις ίδιες – βοηθούνται σημαντικά στην ευαισθητοποίηση τους απέναντι στις παθήσεις του μαστού και κατά συνέπεια και στον καρκίνο του μαστού».

Στο πλαίσιο της αυτοεξέτασης  οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στον μαστό δεν συνεπάγεται ότι είναι και καρκίνος. Εννέα στις δέκα περιπτώσεις που η ψηλάφηση  αναδείξει ογκίδιο, ΔΕΝ είναι καρκίνος.

Φυσικά όμως, με την αυτοεξέταση οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να ανακαλύψουν μικρούς καρκίνους μεγέθους ολίγων χιλιοστών, γι αυτό είναι απαραίτητη η προληπτική εξέταση με μαστογραφία, συμπληρωματικά με υπερήχους μαστού και τέλος με εξέταση των μαστών από τον Μαστολόγο, ο οποίος και θα συνδυάσει όλες τις εξετάσεις έτσι ώστε αν υπάρχει καρκίνος και ανακαλυφθεί σε μικρό μέγεθος. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις  τις περισσότερες φορές αποφεύγεται η μαστεκτομή και δεν θα χρειασθούν στη συνέχεια άλλες συμπληρωματικές θεραπείες.