Επεμβάσεις μαστού

Για καλοήθεις παθήσεις

 • Ογκεκτομή,  όταν αφαιρείται μόνον το ογκίδιο
 • Ευρεία ογκεκτομή,όταν μαζί με το ογκίδιο αφαιρείται και ικανή ποσότητα μαζικού αδένα
 • Αφαίρεση πόρου,όταν αφαιρείται ένας πόρος που εμφανίζει παθολογία εντός αυτού π.χ. θήλωμα
 • Υποδόρια αφαίρεση του αδένα,όταν αφαιρείται υποδόριος όλος ο μαζικός αδένας αλλά παραμένουν στη θέση τους το δέρμα, η θηλή και η άλλως
 • Απλή μαστεκτομή,όταν αφαιρείται όλος ο μαστός μαζί με το δέρμα, τη θηλή και την άλων

Για κακοήθεις παθήσεις

 • Ευρεία ογκεκτομή,όταν το κακοήθες ογκίδιο αφαιρείται με περιβάλλοντα μαζικό ιστό > 1 εκ.
 • Τμηματεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός μασχάλης, όταν αφαιρείται το τεταρτημόριο του μαστού το οποίο φέρει την κακοήθεια.
  Παλαιότερα σε εντόπιση του όγκου πίσω από τη θηλή, ακολουθούσε μαστεκτομή. Από το 1991  εφαρμόζουμε τη λεγόμενη κεντρική τμηματεκτομή όπως πρώτοι εμείς εφαρμόσαμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Την τμηματεκτομή μπορεί να συνοδεύει ή όχι λεμφαδενικός καθαρισμός.
 • Τμηματεκτομή και αφαίρεση φρουρού λεμφαδένα, όταν αφαιρείται το τεταρτημόριο το οποίο φέρει την κακοήθεια μαζί με τον 1ο λεμφαδένα στον οποίο παροχετεύεται η λέμφος από το ογκίδιο.
 • Απλή μαστεκτομή,όταν αφαιρείται όλος ο μαστός μαζί με το δέρμα, τη θηλή και την άλω.
 • Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή,όταν αφαιρείται όλος ο μαστός μαζί με το περιεχόμενο της μασχάλης.

Αισθητικές επεμβάσεις:

 • Αυξητική μαστού ,όταν τοποθετείται πρόθεση από σιλικόνη με σκοπό την αύξηση του μεγέθους του μαστού.
 • Μειωτική μαστού, όταν αφαιρείται μέρος του μαζικού ιστού για την σμίκρυνση του μεγέθους του μαστού.
 • Ανόρθωση μαστού,όταν γίνεται προσπάθεια ανόρθωσης του μαστού που βρίσκεται σε πτώση.
 • Γυναικομαστία,όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί ο μαζικός αδένας που ανεπτύχθηκε στον άνδρα.
 • Αντιμετώπιση συγγενών ανωμαλιών όταν η χειρουργική επέμβαση έχει σκοπό να αποκαταστήσει τυχόν συγγενή ανωμαλία στην μορφολογία του μαστού.
 • Αποκατάσταση μετά μαστεκτομή,όταν γίνεται ανάπλαση (επανακατασκευή) του αφαιρεθέντος μαστού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάπλασης.

Γυναικολογικές επεμβάσεις

Για Καλοήθεις Παθήσεις

 • Δοκιμαστική απόξεση, είναι η απόξεση του ενδομητρίου για διαγνωστικό σκοπό.
 • Αφαίρεση πολύποδα,είναι η αφαίρεση πολύποδα από τον τράχηλο της μήτρας ή το ενδομήτριο.
 • Leep laser, είναι η αφαίρεση λεπτού τμήματος του έξω τραχήλου με ακτίνες laser.
 • Διάνοιξη τραχηλικού στομίου, επί στενώσεως ή συμμίσεως του τραχηλικού στομίου.
 • Υστεροσκόπηση, είναι η επισκόπηση του εσωτερικού της μήτρας(ενδοτράχηλος και  ενδομήτριο) με ειδικό οπτικό όργανο.
 • Κωνοειδής εκτομή τραχήλου μήτρας. Είναι η αφαίρεση τμήματος του έξω τραχήλου μέχρι τον ενδοτράχηλο σε σχήμα κωνικό για αντιμετώπιση προκαρκινικών καταστάσεων.
 • Κολπορραφία, είναι η επέμβαση για την αντιμετώπιση της χαλάρωσης του προσθίου  ή και  οπισθίου κολπικού τοιχώματος.
 • Αφαίρεση κύστης ωοθήκης, είναι η εξαίρεση μόνον της κύστεως από την ωοθήκη.
 • Αφαίρεση εξαρτήματος, είναι η εξαίρεση της ωοθήκης και της σύστοιχης σάλπιγγας.
 • Εκπυρήνηση ινομυωμάτων,είναι η αφαίρεση μόνον των ινομυωμάτων.
 • Υφολική υστερεκτομή με ή χωρίς την αφαίρεση των εξαρτημάτων, είναι η εξαίρεση της μήτρας μέχρι το έσω τραχηλικό στόμιο με ή χωρίς τα εξαρτήματα.
 • Κοιλιακή Ολική υστερεκτομή με ή χωρίς την αφαίρεση των εξαρτημάτων, είναι η εξαίρεση ολόκληρης της  μήτρας μαζί με τον τράχηλο με ή χωρίς αφαίρεση των εξαρτημάτων από την κοιλιακή χώρα.
 • Κολπική ολική υστερεκτομή με ή χωρίς την αφαίρεση των εξαρτημάτων, είναι η  εξαίρεση ολοκλήρου της μήτρας με ή χωρίς τα  εξαρτήματα από τον κόλπο.
 • Ανάταξη μήτρας, είναι η ανάρτηση της μήτρας σε περίπτωση προπτώσεώς της.
 • Απλή Λαπαροσκόπηση, είναι η διερεύνηση της ενδοκοιλιακής χώρας μεειδικό εργαλείο που λέγεται λαπαροσκόπειο. Συντελείται  για λόγους διαγνωστικούς.
 • Επεμβατική λαπαροσκόπηση, είναι η λαπαρασκοπική αντιμετώπιση που εκτελείται για επεμβατικούς λόγους για μια από τις παραπάνω επεμβάσεις.

Για κακοήθειες παθήσεις

 • Δοκιμαστική απόξεση,είναι η απόξεση του ενδομητρίου για διαγνωστικό σκοπό.
 • Κλασματική απόξεση είναι η απόξεση χωριστά του ενδοτραχήλου και χωριστά του ενδομητρίου για διαγνωστικούς λόγους.
 • Κωνοειδής εκτομή, είναι ηαφαίρεση τμήματος έξω τραχήλου μέχρι τον ενδοτράχηλο σε σχήμα κωνικό για διαγνωστικούς λόγους.
 • Αιδοιεκτομή (επέμβαση Πεταλούδας),είναι ο τύπος της  επεμβάσεως που  χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση  καρκίνου του  αιδοίου.
 • Ριζική υστερεκτομή και αφαίρεση εξαρτημάτων, είναι η ολική κοιλιακή εξαίρεση της μήτρας μετά  των εξαρτημάτων και των παραμητρίων σε περίπτωση διηθητικού καρκίνου τραχήλου.